Pas op de plaats

Forensische Psychiatrie. Een specifieke discipline binnen de geestelijke gezondheidszorg. Mondriaan heeft daartoe een aparte organisatie opgezet. MANA ontwikkelde de identiteit.

Dat proces begon met het vinden van een passende naam. Cliënten komen voor een bepaalde periode bij de organisatie terecht. Daar gaan ze aan de slag met zichzelf. Ze maken een pas op de plaats in hun leven. Eigenlijk is het een komma in een leven, daarna gaan ze weer verder. Dus werd het Radix. Een radix is een scheidingsteken in een wiskundige reeks.

Het beeldmerk is enerzijds een komma, anderzijds een spraakballon. Gesprekken, de dialoog, is immers een belangrijk onderdeel binnen Radix.

Meer projecten